Forside   Nyheder    Program   Energi   Galleri   Borgerhus   Madopskrifter    Om os            


Referat fra Generalforsamling i Helligsø-Gettrup Borgerforening 5. feb. 2015

 

Ifølge dagsorden:

Pkt. 1             Formandskabet bød velkommen og Arne Toft blev valgt som dirigent.

Pkt. 2             Kurt fremlagde bestyrelsens beretning  ---- se skrivelse.

Pkt. 3             Regnskabet 2014 blev fremlagt og godkendt.

Pkt. 4             Valg af bestyrelse – Kurt, Knud, Jytte og Sanne på valg

                      - valgt blev Randi, Jytte, Kurt og Knud.

Pkt. 5             Kirsten blev valgt som suppleant.

Pkt. 6             Hanne blev genvalgt som revisor.

Pkt. 7             Ingen indkomne forslag.

Pkt. 8             Borgerforeningens fremtid:

                      Kurt refererede omdelte skrivelse. Er bestyrelsens strategi ok – dvs. de faste

                      aktiviteter + det løse

                      - er det værd at bibeholde foreningen – se skrivelse.

                      Diskussion vedr. foreningen:                    - status quo.

                                                                                       - nedlæggelse.

                                                                                       - samarbejde med andre foreninger.

                      Livlig deltagelse med mange indlæg.

                      Hovedsagelig er folk fint tilfredse som foreningen kører nu. Dorrit kunne meddele at

                      Ydby Pensionistklub meget gerne vil samarbejde vedr. foredrag og lign. da vi jo har

                      fine lokaliteter til sådanne arrangementer.

                      Vedr. kontingentbetaling vil ældre borgere meget gerne tilbage til girokortet.

                      Jytte foreslog en mere udvidet brochure m.h.t. arrangementer, bla. indeholdende

                      et kontakttlf.nr. så vi kan arrangere hente/bringe af ældre medborgere.

                      Jytte tilbyder samtidig udbringning af materiale og evt. girokort    

                      Projekt UDVIKLERHUS blev uddybet eftersom mange ikke kendte nok til emnet.

                      KONKLUSION: Borgerforening fortsætter som hidtil

Pkt. 9             M.h.t. månedlig madaften var stemningen rigtig god, flere bød sig til som kokke.

                                            - ingen fastlæggelse af fast ugedag, snarere fast dato.

Pkt. 10.          Intet under evt.

                     

Dirigenten takkede af, sluttede mødet og videregav ordet til Kurt som takkede Jytte for den fine borddækning. Herefter takkede Kurt de fremmødte for god ro og orden.

 

                      Referent Sanne 8. feb. 2015